Den pedagogiska verksamheten

  • Personalen på Landala förskola är ansvariga för den pedagogiska verksamheten. Personalen följer läroplanen Lpfö 98 rev 2010 som är utfärdad av Skolverket, vår likabehandlingsplan samt direktiv från finansiären Göteborgs kommun.
  • Personalen har en till två studiedagar per termin  och då är förskolan stängd.
  • Barn till arbetssökande eller föräldralediga får vistas upp till 25 timmar i veckan på förskolan.
  • Utvecklingssamtal genomförs 1 gång per år och barn.
  • Inskolningssamtal erbjuds om så önskas.